ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Krąg Innowacji » Zasady przystapienia

 

 

Członkiem Kręgu EWE mogą być przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prowadzące działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, edukacyjną, badawczą i usługową na rzecz bądź związanych z OZE/EWE lub działającą na rzecz promocji rozwoju OZE/EWE w Regionie Świętokrzyskim. Są to m.in. wytwórcy energii, dostawcy energii, firmy informatyczne, firmy budowlane, dostawcy maszyn i urządzeń OZE, deweloperzy, projektanci, architekci, audytorzy energetyczni, zespoły badawcze ds. OZE, zespoły badawcze ds. EWE, firmy konsultingowe, instytucje finansowe, biura inżynierskie, firmy ds. automatyzacji przemysłowej, w tym podmioty z dwóch klastrów: Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego i Świętokrzyskiego-Podkarpackiego Klastra Budowlanego. Członkowie Kręgu EWE może być jedynie podmiot posiadający siedzibę bądź formalnie wyodrębnioną jednostkę (filię, oddział) na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Przystąpienie do Kręgu EWE jest bezpłatne i następuje w drodze złożenia pisemnej deklaracji przez podmiot spełniający wskazane w regulaminie kryteria.

 Dokumenty do pobrania:

- Deklaracja przystąpienia do Kręgu   deklaracja_599040.doc

- Regulamin działania Kręgu               regulamin_631296.doc

- Strategia Działania Kręgu Innowacji EWE    strategia_12940780.pdf

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.