ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Energia Wodna » Zalety i wady hydroenergetyki

 

 

Zalety elektrowni wodnych:

 

 • tworzenie zbiorników magazynujących wody powierzchniowe i gruntowe;
 • wykorzystanie niewyczerpalnego źródła energii odnawialnej do produkcji czystej ekologicznie energii;
 • redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez ograniczenie zużycia kopalnych surowców energetycznych jak również umożliwienie dywersyfikacji dostaw energii;
 • zużywanie niewielkich ilości energii na potrzeby własne;
 • stosunkowo długi czas wykorzystania w ciągu roku mocy instalowanej;
 • niewielki poziom pracochłonności – przy pełnej automatyzacji są praktycznie bezobsługowe, do ich obsługi wystarcza sporadyczny nadzór techniczny;
 • regularny monitoring jakości i stanu wody;
 • różnicowanie ekosystemów występujących na obszarze otaczającym siłownię wodną, w tym w obrębie stopnia wodnego i cofki;
 • oczyszczanie wody z nieczystości stałych dzięki zastosowaniu krat;
 • konserwacja brzegów rzek, zarówno w rejonie cofki, jazów i dolnej wody elektrowni;
 • utrzymanie w sprawności technicznej i eksploatacyjnej stopni wodnych, jazów, kanałów, przepławek itp. (odpowiedzialni są za to właściciele elektrowni przez co znacznie odciąża w tym zakresie Skarb Państwa);
 • utrzymanie punktów czerpania wody i związanych z nimi dróg dojazdowych oraz współuczestniczenie w akcjach przeciwpożarowych;
 • przyspieszanie procesu samooczyszczania wody dzięki jej natlenianiu przez turbiny;
 • tworzenie nowych miejsc pracy dla rodzimych producentów urządzeń MEW jak i lokalnych społeczności w agroturystyce, eksploatacji i konserwacji zarówno urządzeń MEW jak i brzegów rzek, zbiorników i urządzeń wodnych;
 • wpływ na utrzymywanie silnych więzi kulturowych i emocjonalnych lokalnych środowisk wokół starych siłowni wodnych;
 • ochrona zabytków poprzez odbudowę i konserwację budowli hydrotechnicznych, budynków związanych z siłowniami wodnymi, eksploatację lub ochronę urządzeń technicznych MEW, tworzenie na bazie siłowni wodnych muzeów i skansenów;
 • poprawa parametrów sieci elektroenergetycznych na tzw. końcówkach mocy, oraz obniżenie kosztów modernizacji sieci elektroenergetycznych;
 • obniżenie strat związanych z przesyłem energii elektrycznej;
 • możliwość odzysku energii w instalacjach kanalizacyjnych, wodociągowych (turbina zamiast reduktora ciśnienia).

 

Wady elektrowni wodnych (dotyczą przede wszystkim dużych elektrowni wodnych ze zbiornikami wodnymi):

 

 • przerywanie ciągłości morfologicznej rzeki (elektrownie bez przepławek);
 • przesiedlenia ludności związane z budową zbiorników wodnych, zajmujących znaczne obszary osiedli i terenów rolniczych;
 • zmiany w budowie hydrologicznej (podnoszenie poziomu wód gruntowych przed zaporą i obniżanie go za zaporą); 
 • zamulanie zbiornika i erozji brzegów prowadzi do pogorszenia warunków samooczyszczania się płynących wód i odtlenienia wody;
 • możliwy ujemny wpływ na lokalne warunki klimatyczne;
 • emisja hałasu w trakcie eksploatacji;
 • możliwe skutki wtórne w postaci pękania stopni wodnych i katastrof wodnych;
 • zmiany krajobrazu;
 • uszkodzenia ichtiofauny na skute pracy turbin wodnych.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.