ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Energia z Biomasy » Właściwości, wady i zalety biomasy

 

 

Biomasa w głównej mierze składa się z węglowodanów (dwucukry oraz cukry proste), skrobi oraz ligniny (nienasycone alkohole oraz fenole). Węglowodany i skrobia, które są podstawowym produktem upraw rolnych stanowią pokarm dla zwierząt i ludzi, są surowcem do produkcji etanolu, jak również stanowią użyteczne źródło energii. Składniki biomasy, które nie posiadają własności odżywczych to celuloza, hemiceluloza i lignina, które za to mogą być wykorzystywane w celach energetycznych. Produktem ubocznym przetwarzania energii chemicznej zawartej w biomasie na ciepło jest CO2, który jednak nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko, gdyż krąży on w obiegu zamkniętym.

 Zalety biomasy:

 • stałe i pewne dostawy nośników energii,
 • wykorzystanie odpadów z sektora rolniczego, leśnego i przetwórstwa spożywczego,
 • zagospodarowanie nieużytków,
 • dynamizacja rozwoju terenów wiejskich i przeciwdziałanie bezrobociu,
 • dywersyfikacja źródeł energii elektrycznej, wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 • ograniczanie emisji CO2  z paliw nieodnawialnych,
 • alternatywne wykorzystanie surowców rolnych w sytuacji nadprodukcji żywności.
 • zmniejszenie bioróżnorodności przy wprowadzeniu monokultur roślin energetycznych,
 • emisja NOx, dioksyn i furanów (w przypadku spalania biomasy zanieczyszczonej pestycydami),
 • prowadzenie upraw energetycznych kosztem upraw przeznaczanych do produkcji żywności,
 • stosunkowo małą gęstość surowca, utrudniającą jego transport, magazynowanie i dozowanie,
 • szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych,
 • mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczną surowca,
 • sezonowa dostępność niektórych surowców.

 

Wady biomasy:

 • zmniejszenie bioróżnorodności przy wprowadzeniu monokultur roślin energetycznych,
 • emisja NOx, dioksyn i furanów (w przypadku spalania biomasy zanieczyszczonej pestycydami),
 • prowadzenie upraw energetycznych kosztem upraw przeznaczanych do produkcji żywności,
 • stosunkowo małą gęstość surowca, utrudniającą jego transport, magazynowanie i dozowanie,
 • szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych,
 • mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczną surowca,
 • sezonowa dostępność niektórych surowców.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.