Home » W ramach współpracy » W ramach współpracy regionalnej

 

 

 

Polityka regionalna jest „świadomą i celową działalnością organów władzy publicznej zmierzającą do rozwoju regionalnego, mającą optymalnie wykorzystać zasoby regionów do trwałego wzrostu gospodarczego i podnoszenia ich konkurencyjności. Współczesna polityka regionalna uwzględnia rozwój oparty o ideę podnoszenia konkurencyjności jednostek przestrzennych tym samym ma na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarczej regionów, co można rozumieć jako tworzenie warunków do powstawania i rozwoju klastrów, które mogą być czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy. Polityka rozwoju oparta na klastrach posiada szersze znaczenie od polityki klastrowej, gdyż zawiera w sobie założenia polityki klastrowej i wpływa na tworzenie podstawowych warunków do powstawania klastrów jednocześnie wykorzystuje on strukturę klastra jako narzędzie do procesu poprawy konkurencyjności całego systemu gospodarczego, w którym został on zlokalizowanyInstytucje odpowiedzialne za politykę regionalną powinny stwarzać warunki do kreowania i stymulowania rozwoju klastra.Nacisk na tworzenie uwarunkowań dla rozwoju klastrów wynika z korzyści jakie mogą one przynieść zarówno dla przedsiębiorców w nich działających jak również otoczenia w którym działa klaster.

Współpraca regionalna w ramach klastrów przyczyniają się do: wzrostu zatrudnienia w regionie, rozwoju infrastruktury technicznej, podniesienia innowacyjności regionu a także przypisuje się im kreowanie pozytywnego wizerunek danego regionu.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.