Home » W ramach współpracy » W ramach współpracy międzynarodowej

 

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. jest koordynatorem projektu sieć Enterprise Europe Network. Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP) i łączy w sobie dorobek i zalety dwóch poprzednio działających na rzecz sektora MŚP sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres. Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Sieć Enterprise Europe Network oferuje mikro-, małym- i średnim przedsiębiorcom następujące usługi:

 • działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE,
 • pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu technologii,  
 • organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi i misje) współfinansowane przez Komisję Europejską mające na celu ożywienie współpracy pomiędzy regionami i krajami,
 • udzielanie odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem sieci pytania przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej dotyczące warunków formalno-prawnych działalności gospodarczej w Polsce i możliwości współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami,  
 • organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów,
 • usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi,
 • wspieranie udziału MŚP w 7 Programie Ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego.

W ramach projektu EEN SCITT jest członkiem Grupy Sektorowej Inteligentna Energia, której działalność jest skierowana na pomoc w budowaniu powiązań kooperacyjnych i wsparciu przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowych zainteresowanych odnawialnym źródłami energii, efektywnym wykorzystaniem energii itp.

Grupa Sektorowa Inteligentna Energia jest platformą ekspercką w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej wewnątrz sieci Enterprise Europe Network. Dzięki integracji osobistych kontaktów poszczególnych członków z klientami z sektora MŚP, instytutów badawczych i inicjatyw klastrowych, grupa ta działa jako katalizator dla przedsiębiorstw w procesie ich internacjonalizacji. Członkowie oferują klientom niezbędne wskazówki, kontakty i informacje aby umożliwić znalezienie europejskich partnerów biznesowych i technologicznych w celu osiągnięcia udanej współpracy w zakresie transferu technologii, zawarcia umów o partnerstwie i realizacji europejskich projektów badawczych.

Członkowie grupy sektorowej pełnią kluczową rolę w procesie poprawy jakości usług świadczonych klientom oraz profesjonalizmu kolegów w sieci. Grupa ma na celu koordynowanie środków dostępnych za pośrednictwem sieci EEN i świadczy usługi obejmujące wszystkie moduły dla segmentu energetycznego.

Grupa ma na celu dodanie tzw. wartości europejskiej dla klientów poprzez rozwijanie własnych projektów takich jak wspólne imprezy branżowe lub wsparcie innych istniejących inicjatyw, wynikających z współpracy z DG ENTR, DG TREN, DG Research lub innych DG Komisji Europejskiej. "Inicjatywa rynków pionierskich dla energii odnawialnej" będzie intensywnie wspierana a współpraca z innymi inicjatywami sektorowymi i podmiotami, takimi jak europejskie platformy technologiczne, projekty Europe INNOVA, Europejskie Klastry Badawcze, Europejska Rada Energii Odnawialnej, Agencje Energetyczne UE / ManagEnergy, itp będzie wzmacniana.

Zakres tematyczny z Grupy Inteligentna Energia:

 • Odnawialne źródła energii (biomasa / biogaz / biopaliwa, PV / energia słoneczna, energia wodna / energia fal, wiatru i energia geotermalna)
 • Efektywność energetyczna
 • Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe
 • Odnawialne źródła energii dla budynków energooszczędnych
 • Produkcja energii / magazynowanie i dystrybucja.

 

Zapraszamy do współpracy:

Kontakt:

Elżbieta Cholewa - Koordynator Konsorcjum

Tel. (+48) 41 34 32 910, Fax (+48) 41 34 32 912, cholewa@it.kielce.pl

Jacek Korona

tel. (+48) 539 934 220

korona@it.kielce.pl

Dominik Mikołaszek

tel. (+48) 539 934 228

mikolaszek@it.kielce.pl

Szczegółowe informacje o projekcie:

http://www.it.kielce.pl/oferta-scitt/een.html

http://een.ec.europa.eu/

 

 

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.