ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Odnawialne Źródła Energii » Stosowane na świecie metody rozliczeń za energię wyprodukowaną z OZE

 

 

Aktualnie na świecie funkcjonuje kilka mechanizmów wsparcia inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Do najpopularniejszych należą tzw. taryfy gwarantowane oraz zielone certyfikaty. Taryfy gwarantowane (ang. feed-in tariffs) polegają na zagwarantowaniu przez regulatora stałej ceny za wyprodukowanie energii elektrycznej z OZE. Jej wysokość ustalana jest m.in. na podstawie typu zastosowanej technologii, lokalizacji obiektu, a także daty rozpoczęcia przez niego produkcji energii. W systemie feed-in tariffs energia trafia bezpośrednio do operatora, który ma obowiązek z urzędu do jej zakupu (obowiązek ten nakłada Prawo energetyczne). W modelu tym pominięty zostaje rynek, a producent energii ma pewność, że operator dokona od niego zakupu energii. Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w większości państw UE, Stanach Zjednoczonych, a także niektórych krajach Afryki i Azji. System zielonych certyfikatów polega natomiast na zobligowaniu określonych podmiotów do wyprodukowania energii przy wykorzystaniu OZE, bądź zakupie certyfikatów, które pełnią w nim gwarancję pochodzenia energii. W sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo nie wyprodukowało wystarczającej ilości energii z OZE lub nie nabyło wymaganej liczby certyfikatów, Urząd Regulacji Energetyki (URE) nakłada na nie kary zastępcze. W odróżnieniu do feed-in tariffs, energia w systemie zielonych certyfikatów zbywana jest po cenie ustalonej przez rynek, a sprzedawcy energii odnawialnej zmuszeni są do konkurowania z producentami energii konwencjonalnej. System ten jest stosunkowo rzadko wykorzystywany. W Europie stosuje go m.in. Belgia, Rumunia i Polska. Obok wspomnianych dwóch systemów wsparcia OZE, w niektórych państwach można spotkać także inne mechanizmy. Dotyczą one przede wszystkim pomocy inwestycyjnej, czego przykładem są unijne dotacje. Mogą także być oparte na specjalnych mechanizmach podatkowych, czego przykładem są funkcjonujące w Polsce ulgi akcyzowe dedykowane producentom odnawialnej energii.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.