ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Wydarzenia » Spotkania branżowe

 

 

10.02.2015 - "Termomodernizacja - inteligentny sposób planowania energetycznego"

Sytuacja ta zmusiła nas do organizacji dwóch spotkań. Pierwsze spotkanie rozpoczął Pan dr Tomasz Fiszer wprowadzając w zagadnienia termomodernizacji, audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej. Opowiedział o istotnych punktach metodyki wykonania audytu energetycznego.  Na spotkaniu poruszano również praktyczne kwestie związane z wykonaniem prawidłowej i efektywnej termomodernizacji czy też samej termowizji obiektów. Uczestnicy mogli zapoznać się z dostępnymi materiałami izolacyjnymi. Całość dopełniała prezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przedstawiona przez Panią Małgorzatę Lipa w zakresie wsparcia finansowego przedsięwzięć OZE i EWE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całość moderował i prowadził Pan dr Włodzimierz Grochal – animator Kręgu EWE. Drugie spotkanie prowadził ten sam zespół ekspercki. Spotkania branżowe Kręgu EWE zorganizowano w ramach projektu  „Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV ETAP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

05.12.2014 -"Gospodarka niskoemisyjna i ochrona klimatu"

Zmiany klimatu to bezdyskusyjny fakt? Czy wcale ich nie ma lub są naturalne? Wokół takich pytań toczyło się spotkanie branżowe EWE.

Tematykę gospodarki niskoemisyjnej i ochrony klimatu przedstawiłPan Marcin Popkiewicz – absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pisarz, naukowiec, menedżer, tłumacz, wykładowca oraz autor setek artykułów dotyczących zmian klimatycznych, zasobów i energii. Autor książki „Świat na rozdrożu” o światowym systemie energetycznym. Spotkanie rozpoczął od pytania czy potrzebna jest rewolucja energetyczna, czy zachodzące zmiany w klimacie są efektem działania człowieka czy raczej nie musimy niczego zmieniać i nie ma żadnego efektu cieplarnianego. Każdy z uczestników mógł wyrazić swoje zdanie podnosząc w górę odpowiedni kolor karteczek przygotowanych do głosowania. Zdania na sali były podzielone. W kolejnych etapach prezentacji ekspert przedstawił zachodzące zmiany klimatyczne i perspektywy co czeka świat przy obecnym tempie rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Przy pomocy funkcji wykładniczych pokazywał zmiany emisji dwutlenku  węgla, eksploatacji zasobów i środowiska. Prezentacja toczyła się wokół identyfikacji obszarów problemowych w aspekcie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz bezpieczeństwa energetycznego ze wskazaniem przedsięwzięć niskoemisyjnych w tym z uwzględnieniem OZE, nowoczesnych technologii i innowacji.Prowadzący włączał słuchaczy do dyskusji wciąż zadając trudne pytania jak np. Ile gatunków zwierząt dziennie wymiera bezpowrotnie? Jakie jest dzienne zużycie ropy? Jaka część liczących się w badaniach klimatu instytucji o międzynarodowej renomie stwierdza, że Klimat Ziemi się ociepla? Na koniec spotkania wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że transformacja w stronę gospodarki niskoemisyjnej to nie tylko odpowiedź na zagrożenia, ale także okazja do transformacji świata na lepsze i wobec tego warto podjąć te działania? Uczestnicy zostali dodatkowo obdarowani książką autorstwa Pana Marcina Popkiewicza „Świat na rozdrożu” – korzystając z obecności autora książki zostały opatrzne jego autografem z życzeniami zmieniania świata na lepsze.

 

17.10.2014 – „Przegląd rynku klastrów energetycznych oraz budownictwa zasobooszczędnego

Podczas II Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii „INNO - TECH EXPO 2014” odbyło się spotkanie branżowe Kręgu EWE poświęcone zagadnieniom praktycznym w zakresie przeglądu rynku klastrów energetycznych oraz budownictwa zasobooszczędnego. W ramach prezentacji przedstawiono  zagadnienia  dotyczące oceny skuteczności działań klastrów, zalet inicjatyw klastrowych, czynników wspierających sukces oraz sprzyjających efektywności klastrów jak również najlepszych praktyk klastrów energetycznych oraz budownictwa zasobooszczędnego.  Zagadnienia te przedstawił międzynarodowy ekspert w zakresie klastrów oraz polityki  pro innowacyjnej Pan Marcin Jabłoński -  Prezes Zarządu Connectionpoint Sp. z o.o., ekspert Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach, członek Śląskiej Rady Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Prezentację zakończył panel dyskusyjny, podczas którego poszukiwano odpowiedzi na pytania: czy naprawdę potrzebujemy klastrów? Czy potrafimy współpracować w ramach klastrów? Czy można myśleć o klastrach bez wsparcia środków unijnych? Wśród panelistów zasiedli reprezentanci następujących klastrów:

- Krąg Innowacji Efektywne Wykorzystanie Energii

- Świętokrzysko – Podkarpacki Klaster Energetyczny

- Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR

- Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii

- Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

- Euro-Centrum Klaster Technologii Energooszczędnych.

 

 

19.09.2014 r. – „ Budownictwo Pasywne"

W dniu 19.09.2014 r. podczas targów DOM i OGRÓD odbyło się spotkanie branżowe EWE nt.: nowoczesnych technologii umożliwiających osiągnięcie standardu pasywnego w budownictwie. Spotkanie otwarto wystąpieniem dr inż. Włodzimierza Grochala – dyrektora ds. nauki i rozwoju ŚCITT na temat budownictwa autonomicznego w oparciu o przykład domu jednorodzinnego w Podzamczu Chęcińskim. Kolejną prelekcję poprowadził dr inż. Ryszard Wnuk – doradca Zarządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Krajowej Agencji Poszanowania Energii, który zaprezentował uczestnikom różne kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie na energię. Wymieniono takie budynki jak: energooszczędne, niskoenergetyczne, pasywne oraz samo – wystarczalne energetycznie. Ważnym elementem prelekcji były regulacje prawne i dyrektywy UE  w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie. Uczestnicy dowiedzieli się  o szeregu innowacyjnych technologii możliwych do wdrożenia w domu pasywnym w tym odnawialnych źródeł energii. W podsumowaniu wystąpienia padły informacje  o możliwościach wsparcia finansowego w zakresie budownictwa pasywnego. W trakcie dyskusji Pan dr był pytany o analizy opłacalności różnych nośników energii  w budownictwie, porównanie kosztów budownictwa tradycyjnego oraz pasywnego zarówno na etapie budowy jak również późniejszej eksploatacji. Spotkanie branżowe Kręgu EWE zorganizowane zostało w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV ETAP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

20.08.2014 - „Zastosowanie pomp ciepła w praktyce”

W siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie branżowe w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”. Tym razem tematem spotkania było: „Zastosowanie pomp ciepła w praktyce”, które poprowadził Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła – Pan Tomasz Mania. Spotkanie rozpoczęto od zaprezentowania historii pomp ciepła oraz przybliżono ich podział. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o zasadach działania pomp ciepła. Schematycznie pokazano budowę systemu grzewczego opartego na pompach ciepła. W kolejnej części spotkania Pan Tomasz Mania zaprezentował zakres stosowania pomp ciepła, a także system wentylacyjny i chłodzenie z podziałem na pasywne i aktywne. Teoretyczna część rozważań została poparta praktycznymi przykładami doboru pomp ciepła oraz określeniu kosztów eksploatacji pomp ciepła w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz obiektach biurowych i użyteczności publicznej. W końcowej części wystąpienia przedstawiono analizę opłacalności montażu pomp ciepła w porównaniu z innymi systemami grzewczymi, a także czas zwrotu kosztów inwestycji. Analizy dokonano na podstawie praktycznych przykładów. Tematyka spotkania wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników, dlatego w ramach podsumowania spotkania odbyła się ożywiona dyskusja.

 

 

04.07.2014 - „Efektywność energetyczna w oświetleniu wnętrzowym”

W dniu  4 lipca 2014 w siedzibie ŚCITT odbyło się spotkanie branżowe poświęcone tematyce efektywności energetycznej w oświetleniu. Zagadnienia te zaprezentowała Pani dr inż. Wiesława Pabjańczyk – ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie oświetlenia, pracownik Politechniki Łódzkiej, prowadzący wykłady m.in. dla architektów w zakresie oświetlenia i iluminacji, efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych. Uczestnicy usłyszeli w jakich aspektach można poszukiwać oszczędności w oświetleniu. Jakie efekty uzyskujemy poprzez ograniczenie mocy znamionowej, zmniejszenie liczby źródeł światła, odpowiedni dobór mocy opraw, właściwy projekt oświetlenia, czy też poprzez zastosowanie inteligentnych systemów sterowania. Przedstawione przykłady wykazywały oszczędności przekraczające nawet 90%, potwierdzone rzeczywistymi wynikami pomiarów. Dyskusję wzbudziła prezentacja nowych technik ledowych i oledowych, a także lamp ksenonowych i indukcyjnych. Całość spotkania zamknęła tematyka wymagań prawnych w kontekście pytania: dlaczego standaryzacja parametrów dla wyrobów LED jest tak ważna zarówno dla producentów jak i użytkowników?

 

09.05.2014 – „Fotowoltaiczne mikroinstalacje prosumenckie oraz możliwości dofinasowania  z NFOŚiGW”

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję posłuchać na temat fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich oraz możliwości dofinasowania z NFOŚiGW.Obok informacji o rodzajach systemów fotowoltaicznych, parametrów budowy modułów omówiono również czynniki zewnętrzne mające wpływ na ich sprawność. Zaprezentowano aspekty praktyczne projektowania systemów – jak dopasować parametry instalacji do potrzeb prosumenta; jak zmaksymalizować uzyski energetyczne z instalacji; co czeka inwestora w zakresie wymogów prawnych i administracyjnych; jak wyglądają aspekty wsparcia w świetle nowego projektu ustawy OZE. Zagadnienia te zaprezentował Pan dr. inż. Janusz Teneta – który tematem ogniw fotowoltaicznych zajmuje się od 18 lat. Szczególne zainteresowanie wzbudził temat najczęściej popełnianych błędów przy projektowaniu instalacji.Kolejne wystąpienie dotyczyło programu PROSUMNET, który z dniem 26.05.2014 rusza z naborem dla jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy mieli okazję zadawać pytania i dyskutować z Panem Ryszardem Ochwatem dyrektorem NFOŚiGW – współautorem programu PROSUMENT. Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja wskazująca na ogromne zainteresowanie zarówno tematem fotowoltaiki jak również możliwościami finansowania.

 

 

 

20.03.2014 – „Mechanizm Białych Certyfikatów a Efektywność Energetyczna”

Czwartkowe spotkanie branżowe nosiło nazwę „Mechanizm Białych Certyfikatów  a Efektywność Energetyczna”, zakres tematyczny spotkanie które prowadził Pan Marcin TrojnackiEkspert ds. zarządzania energią Prezes Zarządu EnMS Polska Sp. z o.o., dotyczył m.in. celów UE i Polski w zakresie redukcji emisji CO₂ Mechanizmów Białych Certyfikatów – procedury uzyskiwania i umarzania Białych Certyfikatów, Procedur przetargowych URE, dokumentacji przetargowej, rodzajów przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej oraz szeroko pojętych porad praktycznych.

 

18.03.2014- „Budownictwo energooszczędne – realizacja i kierunki rozwoju”

 Spotkanie branżowe miało na celu zaprezentowanie praktycznych aspektów budownictwa energooszczędnego. Do prowadzenia prelekcji zaproszono m.in.  dr inż. Szymona Firląga,  Specjalistę do spraw budownictwa energooszczędnego i pasywnego – Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Politechnika Warszawska oraz Lidera Klastra Budowlanego – Pana Ryszarda Zbróga Prezydenta Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handl

Zaprezentowano następujące zagadnienia:

 • Budownictwo zrównoważone – podstawowe zasady – dr inż. Włodzimierz Grochal (ŚCITT Sp. z o.o.)
 • Aspekty prawne, ekonomiczne i ekologiczne w budownictwie energooszczędnym. Korzyści inwestycji w budownictwie energooszczędnym – dr inż. Szymon Firląg           

( Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Politechnika Warszawska ) – cześć 1

 • Aspekty prawne, ekonomiczne i ekologiczne w budownictwie energooszczędnym. Korzyści inwestycji w budownictwie energooszczędnym – dr inż. Szymon Firląg              

 ( Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Politechnika Warszawska ) – cześć 2 

 • SIPH w działaniach na rzecz poprawy gospodarowania energią – Prezydent Ryszard Zbróg (Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ). 

 

17.10.2013 – „Efektywne Wykorzystanie Energii w formule PPP- analiza   przykładowych inwestycji w zakresie zarządzania energią w gminie”

Podczas Międzynarodowych Targów Inno Tech Expo 2013 odbyło się kolejne spotkanie branżowe w ramach Kręgu Innowacji Efektywne Wykorzystanie Energii. W ramach spotkania zaprezentowano praktyczne przykłady wdrożeń projektów na rzecz efektywnego wykorzystania energii, które realizowane były w gminach przy udziale inwestora prywatnego. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele firm realizujących projekty w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, aby na bazie własnych doświadczeń przedstawili proces inwestycyjny, wszystkie napotkane trudności oraz efekty podjętych projektów.

 

18.10.2013 – „ Innowacyjna  energetyka podstawą gospodarki niskoemisyjnej”

Podczas  spotkania w ramach Kręgu Innowacji Efektywne Wykorzystanie Energii zaprezentowane zostały scenariusze transformacji niskoemisyjnej. Pokazano potencjał do redukcji emisji w polskiej gospodarce, pakiet zmian w polskiej energetyce, przemyśle, rolnictwie i usługach.

 

12.12.2013 - „Bioelektrownie szansą dla energetyki rozproszonej”

Uczestników spotkania branżowego przywitał Pan Łukasz Bilski Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, który przedstawił plany dalszych działań SCITT w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Spotkanie prowadził Pan Włodzimierz Grochal – animator Kręgu EWE. Do pierwszej prezentacji zarosił Pana Wojciecha Łukaszka – pełnomocnika Zarządu ds. realizacji Inwestycji BIELEKTROWNIE ŚWIĘTOKRZYSKIE, który omówił zagadnienia dotyczące budowy bioelektrowni w technologii ELECTRA® w porównaniu do tradycyjnych technologii. Przedstawił aspekty gospodarcze, społeczne i socjalne jak również oddziaływania inwestycji na środowisko.Następnie Pan Wojciech Kurdziel – Prezes Mikrobiogaz Sp. z o.o. przedstawi możliwościi wyzwania dla rozwoju mikrobiogazowni w Województwie Świętokrzyskim w kontekście założeń prototypowej instalacji mikrobiogazowej (8-24 kW el). W ramach drugiego modułu spotkanie Pan Tomasz Kubiec przedstawił założenia budowy systemu komunikacji i współpracy instytucji otoczenia biznesu, uczelni, administracji, przedsiębiorstw oraz innych uczestników Świętokrzyskiego Systemu Innowacji.

 

01.08.2013 r- ,,Dotychczasowe działania kręgu EWE"

W dniu 01.08.2013 r odbyło się pierwsze z cyklu spotkań branżowych Kręgu EWE. W ramach spotkania omówiono dotychczasowe działania Kręgu EWE. Dr Włodzimierz Grochal – dyrektor ds. nauki i rozwoju ŚCITT – Animator Kręgu EWE dokonał podsumowania osiągniętych rezultatów projektu „Kręgi Innowacji…” począwszy od października 2011 roku. Wybrane efekty, działania Kręgu EWE to m.in:

 • siedem konferencji tematycznych w obszarze EWE,
 • dwa projekty w zakresie transferu wiedzy i technologii pomiędzy sferą nauki
  i biznesu w obszarze EWE,
 • dwukrotnie targom ENEX towarzyszyło zorganizowane przez ŚCITT Partner Search – forum o charakterze konferencji powiązanej z komponentem targowo/giełdowym służące efektywnej promocji rozwiązań innowacyjnych i nawiązywaniu współpracy środowiska naukowego i firm, poszukiwaniu partnerów,
 • organizacja Branżowego Forum Innowacji
 • działania na rzecz zawiązywania dwóch partnerstw na szczeblu regionalnym służących komercjalizacji wiedzy i technologii w obszarze EWE,
 • działania na rzecz internacjonalizacji Kręgu Innowacji „Efektywne Wykorzystanie Energii”, w tym zainicjowano trzy projekty o charakterze  międzynarodowym
 • nawiązanie ponad 400 kontaktów z przedsiębiorcami, naukowcami, studentami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego,
 • opracowanie bazy firm działających w obszarze efektywnego wykorzystania energii,
 • zainicjowanie 27 prac dyplomowych w zakresie efektywnego wykorzystania energii w ramach współpracy z Politechniką Świętokrzyską,

Na spotkaniu zaprezentowano wyniki badania ankietowego, które przeprowadzano na przełomie maja i czerwca 2013 r. Celem badania było uzyskanie opinii na temat oczekiwań co do dalszego funkcjonowania Kręgu EWE oraz przygotowanie rekomendacji dla rozwoju Kręgu EWE. Wyniki badań odniesiono do założeń strategii Kręgu EWE (szczegóły w załączonej prezentacji). Kolejnym punktem spotkania była prezentacja wyników usług doradczych Kręgu EWE w ramach których wykonano:

 • 10 strategii wdrażania innowacji EWE w firmie,
 • 30 audytów technologicznych,
 • 6 świadectw charakterystyki energetycznej.

Pan Marcin Trojnacki – ekspert zewnętrzny ŚCITT szczegółowo zaprezentował wyniki wykonania strategii wdrażania innowacji EWE w firmach. Przedsiębiorstwa objęte strategiami zużywały łącznie w audytowanych obszarach średniorocznie 6 135 MWh co w przeliczeniu na koszty daje sumę blisko 2 mln zł. Każda z firm uzyskała informacje o procentowym zużyciu energii w poszczególnych obszarach typu wentylacja, maszyny, oświetlenie, klimatyzacja itp.. Ciekawym elementem przeglądów energetycznych było opracowanie tzw. profil zużycia energii pokazujących dokładnie wielkość zużycia energii w danym dniu i o konkretnej godzinie w ujęciu co 15 minut. Na bazie profili tworzone były tzw. mapy ciepła obrazujące średnie zużycie energii w podziale na dni tygodnia i godziny (przykłady w załączonej prezentacji). Takie dane pozwoliły zaprezentować firmom faktyczną wielkość zapotrzebowania na energię. W wielu wypadkach tzw. moc zamówiona przekraczała znacznie rzeczywiste wykorzystanie energii. Obniżenie mocy zamówionej stanowiło jeden z bezkosztowych sposobów obniżenia rachunków za energię.Spotkanie zakończyła żywa dyskusja nt. planowanego finansowania OZE i EWE  w nowej perspektywie 2014-2020.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.