ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Wydarzenia » Spotkania biznesowe

 

 

 09.09.2014 - "Nowoczesne systemy sterowania oświetleniem"

Dnia 09.09.2014 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie biznesowe w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”. Tematem spotkania były: „Nowoczesne systemy sterowania oświetleniem”. Na spotkaniu swoje osiągniecia w tej dziedzinie zaprezentowali przedstawiciele firmy TRIMAX Sp. z o o.o. – Pan  Włodzimierz Wójtowicz oraz reprezentant firmy MICROMEX -  Pan Andrzej Argasiński.Prezentacja firmy MICROMEX dotyczyła technologii LEDMICON  Pan Andrzej Argasiński swoje wystąpienie rozpoczął od krótkiej historii firmy oraz początków funkcjonowania wspomnianego systemu. Uczestnikom zaprezentowano przykłady dokonań m.in. Klinika w Rydze, czy Centrum Zastosowania Światła Philips Lighting Poland S.A w Pile. Schematycznie zaprezentowano architekturę systemu LEDMICON. Przedstawiono proponowany układ na tereny wiejskie i osiedlowe  z wykorzystaniem sterowników produkcji MICROMEX, a także lokalny i zdalny system zarządzania. Prezentacje wzbogacono krótkimi filmami przedstawiającymi działanie czujników lamp oświetleniowych na ścieżkach pieszo – rowerowych, czy drogach samochodowych. Prezentację zakończyły informacje związane z korzyściami  i bezpieczeństwem stosowania ww. technologii.  Wystąpieniu towarzyszyła dyskusja uczestników, na temat korzyści z zastosowania nowych technologii systemów sterowania oświetleniem.Druga cześć spotkania poświęcona została systemowi stworzonemu przez firmę TRIMAX Sp. z o .o. Pan Włodzimierz Wójtowicz zaprezentował działanie systemu Columbus. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się na czym polega sterowanie oświetleniem i jakie są jego możliwości. Schematycznie pokazano budowę systemu i jego strukturę. Zainteresowanie wzbudziła prezentacja elementów urządzeń wykorzystywanych w systemie COLUMBUS, które przywiózł ze sobą reprezentant firmy. Następnie Pan Włodzimierz Wójtowicz przedstawił przykładowy arkusz informacji zbieranych podczas inwentaryzacji. Zaciekawieni słuchacze zobaczyli także aplikacje systemu na przykładzie inwentaryzacji autostrady.

 

15.04.2014- "Inteligentne sieci oświetlenia ulicznego"

W dniu 15.04.2014 r. odbyło się spotkanie biznesowe poświęcone tematyce inteligentnych sieci oświetlenia ulicznego. Konsorcjum trzech firm: Premium Polska Solar Sp. z o. o. , D.A.Glass, Sun Con Polska Energia Alternatywna Sp. z o. o.  zaprezentowało efekty swoich prac nad innowacyjnym, energooszczędnym oświetleniem ze sterowanym strumieniem światła na bazie światła LED. Rozwiązanie to daje światło rozciągnięte równolegle  liniowo o wyjątkowo równych i ostrych kształtach krawędzi świetlnego prostokąta w odróżnieniu od tradycyjnych latarni ulicznych, które rozpraszają światło kuliście dając oświetlenie punktowe. Dowolnie może być modelowany  kształt długości i szerokości światła, a nawet może  przybierać kształt łuku i koła. Podczas spotkania uczestnicy mogli naocznie przekonać się o możliwościach sterowania strumieniem świetlnym. Prelegenci  zapewniali nie tylko o znakomitych właściwościach precyzyjnych nowej technologii oświetlania ale również o   obniżeniu kosztów energetycznych związanych oświetleniem ulicznym.

 

08.08.2013 -"Tabor niskoemisyjny w transporcie publicznym – możliwe źródła i sposoby finansowania w latach 2014-2020″

W dniu 08.08.2013 r. w siedzibie ŚCITT obyło się spotkanie biznesowe „Tabor niskoemisyjny w transporcie publicznym – możliwe źródła i sposoby finansowania w latach 2014-2020″. W spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie klastra transportowego oraz stowarzyszenia „Świętokrzyska Innowacyjna Komunikacja”. Otwarcia spotkania dokonał Pan dr inż. Włodzimierz Grochal „Animator Kręgu EWE”, który odniósł się do tematu transportu w aspekcie efektywności energetycznej m.in. poprzez możliwość zastosowania alternatywnych paliw. Kolejne wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego Pana Cezarego Błacha dotyczyło regulacji prawnych dotyczących transportu publicznego, planowanych zmian w kontekście otworzenia się rynku w 2017 roku oraz tworzonego planu transportowego, którego część poświęcona jest również wpływowi transportu na środowisko naturalne. W części tej określone zostaną m.in. kierunki wyboru taboru przyjaznego dla środowiska. Na dzień dzisiejszy planowane są w tym aspekcie zapisy dotyczące kierunków, a nie wymogów.Kolejną część spotkania poprowadził Pan Wojciech Kurdziel przedstawiciel ŚCITT, który zaprezentował plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie finansowania zakupu taboru jak również RPO woj. Św. na lata 2014-2020 r. W dalszej części wystąpienia omówił zalety i wady stosowania taboru CNG oraz przedstawił propozycję projektu wdrożeniowego użytkowania busa CNG przez pół roku. Propozycja projektu spotkała się z dużą aprobatą uczestników spotkania. Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja na temat możliwości zastosowania taboru CNG na obszarze woj. Świętokrzyskiego. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu ”Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV Etap)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    

    

            

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.