ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

 

 

 

Świętokryzskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zarejestrowane jest w Krajowym Systemie Usług (KSU) prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług:

- doradczych o charakterze ogólnym,

- doradczych o charakterze proinnowacyjnym,

- szkoleniowych,

- informacyjnych.

Jednym z wiodących obszarów działalności spółki jest promocja odnawilanych źródeł energii i ich wykorzystanie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. W celu systematycznej realizacji załozonych celów Spółka oferuje:

Usługi szkoleniowe w obszarze tematycznym:

- Efektywna gospodarka energetyczna, zarządzanie energią w przedsiębiorstwie.

- Projektowanie innowacyjnych budynków energooszczędnych.

- Efektywność energetyczna w użytkowaniu obiektów budowlanych

- Cykl szkoleń tematycznych o następujących zagadnieniach: mikroinstalacje, instalacje solarne i ogniwa fotowoltaiczne, biogazownie rolnicze i przemysłowe, nowe technologie pozyskiwania energii z biomasy, pompy ciepła i energia geotermalna, energetyka wiatrowa i elektrownie wodne.

- Audytor efektywności energetycznej.

- Specjalista ds. pozyskiwania funduszy na efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie.

- Instalacje w budownictwie sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu energii.

- Wpływ doboru materiałów i technologii w budownictwie na energochłonność budynków.

- Cykliczne spotkania tematyczne w obszarze EWE.

- Branzowe Fora innowacji.

- Partner Search - forma o charakterze konferencji powiązanych z komponentem targowo/ giełdowym mające służyć efektywnej promocji rozwiązań innowacyjnych i nawiązywaniu współpracy środowiska naukowego i firm, poszukiwaniu partnerów, działąmy na rzecz zawiązywania partnerstw na szczeblu lokalny/ regionalnym służących komercjalizacji wiedzy i technologgi w obszarze EWE.

Eksperckie usługi doradcze i informacyjne dla mikro, małych i średnich firm z regionu świętokrzyskiegooferowane przez pracowników Centrum Kompetencji EWE utworzonym przy ŚCITT:

- strategie wdrażania innowacji w firmach,

- świadectwa charakterystyki energetycznej,

- przeglądy energetyczne w firmie,

- opracowanie modeli optymalizacji zarządzania energią w firmie,

- spotkania branżowe,

- spotkania biznesowe,

- dni informacyjne,

- analizy klimatyczno - energetyczno - ekologiczne,

- misje branżowe,

- audyty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy,

- finansowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych,

- doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego,

- aktywne pozyskiwanie partnerów zagranicznych.

 

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.