ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Energia Słońca » Źródło wiedzy

 

 

 1. Instytut OZE – materiały własne

 2. www.ure.gov.pl

 3. www.ioze.pl

 4. www.globenergia.pl

 5. www.pro-sun.pl

 6. www.solaris24.pl

 7. www.solarroadways.com

 8. www.cire.pl

 9. www.dyesol.com

 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) ze zmianami z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 817),

 11. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227),

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.