ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Energia z Biomasy » Przykłady wdrożeń

 

 

Biogazownia rolnicza w Piekoszowie

W lipcu 2012 roku w miejscowości Piekoszów pod Kielcami została uruchomiona pierwsza w Województwie Świętokrzyskim biogazownia rolniczo-utylizacyjna. O lokalizacji biogazowni przesądziła bliskość zakładów przetwórstwa mięsnego, które są głównym źródłem substratów.  Biogazownia przy produkcji biogazu wykorzystuje proces fermentacji mokrej w komorach zamkniętych. Biogaz powstały w trakcie fermentacji zasila układ kogeneracyjny o mocy 0,8 MW energii elektrycznej i 0,85 MW energii cieplnej. Roczna ilość wyprodukowanej energii, to około 6,300 GWh energii elektrycznej i podobna ilość energii cieplej. Całkowity koszt biogazowni wyniósł około 16 mln zł, z czego 11 mln zł zostało pokryte ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 1.4.

Substratami do produkcji biogazu są:

  • kiszonka kukurydzy,
  • gnojowica świńska,
  • odpady poubojowe miękkie, krew, treści jelit i żołądki.

Rocznie biogazownia zużywa około 22 tys. ton substratu.

 

 

 

 

Rys. 1 Biogazownia rolniczo-utylizacyjna w Piekoszowie

Źródło: Instytut OZE

 

Tartak Olczyk w Świdnie

Elektrownia biomasowa, zlokalizowana w obrębie Tartaku Olczyk w Świdnie w Województwie Świętokrzyskim jest przykładem wykorzystania odpadów przemysłu drzewnego do wytwarzania energii elektrycznej. Obiekt o mocy 1,9 MW został oddany do użytku w 2009 roku. Przyczyny jego powstania są związane  z regularną produkcją odpadów drzewnych w ilościach umożliwiających ich energetyczne zagospodarowanie. Głównym celem projektu było:

  • zwiększenie efektywności produkcji energii cieplnej, niezbędnej do procesów technologicznych tartaku,
  • zabezpieczenia prawie w całości, zapotrzebowania na energię elektryczną.

 W elektrowni biomasowej wykorzystana została technologia produkcji energii elektrycznej w obiegu ORC (ang. Organic Rankine Cycle), w którym do zasilania  turbozespołu jako medium energetyczne wykorzystywane są pary oleju termalnego. Spalana w kotle biomasa podgrzewa olej termalny, który przekształca się w parę, która następnie napędzają turbinę sprzężoną z generatorem prądotwórczym.

 

Biogazownia przy składowisku odpadów w Promniku

W podkieleckim Promniku funkcjonuje biogazownia uruchomiona przy składowisku odpadów, które obsługuje miasto Kielce oraz gminy: Strawczyn, Piekoszów, Mniów, Miedziana Góra, Zagnańsk, Masłów, Górno, Bodzentyn, Pierzchnica, Morawica, Chęciny i Sitkówka-Nowiny. Zainstalowany system kogeneracyjny o sprawności 90% jest wyposażony dwa generatory o mocy 180 kW, generujące łącznie 360 kW. Oprócz energii elektrycznej wytwarza on ciepło użytkowe uzyskiwane w procesie odzysku ciepła. Instalacja została uruchomiona w 2004  roku w następstwie zobligowania składowiska do wyposażenia w instalację odprowadzającą gaz składowiskowy, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.

Budowa biogazowni na składowisku odpadów była podyktowana wysokimi nakładami finansowymi na instalację do biernego odgazowania składowiska (obligatoryjnie), które potem nie będzie przynosić żadnych dochodów oraz kosztami eksploatacyjnymi odgazowania składowiska.

Koszt instalacji do biernej utylizacji biogazu wyniósł 1,5 mln zł, natomiast koszt agregatów prądotwórczych kształtował się na poziomie 1,9 mln zł. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe WFOŚiGW w Kielcach.

Wytwarzany biogaz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Składowisko odpadów w Promniku produkuje od 80 do 120 m3 biogazu na godzinę, co w skali roku daje około 1 mln m3. Zawartość metanu waha się od 40 do 60%. 30-40% energii elektrycznej uzyskanej z biogazu jest wykorzystywane na własne potrzeby, natomiast reszta jest sprzedawana do zakładu energetycznego. Łącznie roczna produkcja prądu wynosi 730 MWh. Dzięki odzyskowi ciepła z agregatu prądotwórczego, generowana jest moc cieplna w ilości 150 kW/h. Jest ona spożytkowana na potrzeby co i c.w.o.

 

 

 

Rys.2 Generatory prądotwórcze w zabudowie kontenerowej na składowisku odpadów w Promniku

Źródło: M. Lis, 2010, Uwarunkowania społeczno-gospodarcze wpływające na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w województwie świętokrzyskim

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.