ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Wydarzenia » Partner Search

 

 

Partner Search Forum 2014

Zrównoważony rozwój to coś więcej niż tylko tradycyjnie rozumiana ochrona środowiska, to przede wszystkim umożliwienie egzystencji mieszkańców w zdrowym środowisku przy zapewnieniu im komfortu oraz możliwości rozwoju” tymi słowami Dr inż. Włodzimierz Grochal, dyrektor ds. Nauki i Rozwoju ŚCITT rozpoczął pierwszy dzień Partner Search Forum EWE, które pod nazwą XIIŚwiętokrzyskiej Giełdy Kooperacyjnej Nowych Technologii i Energii Odnawialnej, było częścią merytorycznej strony tegorocznych Targów ENEX oraz ENEX Nowa Energia, odbywających się w Halach Wystawienniczych Targów Kielce.  Świętokrzyskie Centrum  Innowacji i Transferu Technologii aktywnie uczestniczyło w wydarzeniach targowych zarówno poprzez organizację stoiska wystawowego, jak i poprzez liczne spotkania merytoryczne i konferencję. Podczas Targów obdyły się dwa spotkania branżowe nt. oraz  Budownictwa energooszczędnego – realizacja i kierunki rozwoju oraz„Mechanizm Białych Certyfikatów a Efektywność Energetyczna”. W  ramach Partner Serach Forum Ewe odbył się także  konkurs oraz liczne spotkania biznesowe spotkania biznesowe:

Konkurs „Technologia Przyszłości”

Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii zorganizowało po raz kolejny konkurs pod nazwą   „Technologia Przyszłości”. Wszyscy Wystawcy Targów zostali zaproszeni do udziału w Konkursie i do godziny 11.00 pierwszego dnia Targów mogli zgłaszać swój udział na formularzu konkursowym.

W ramach konkursu Komisja przyznała 2 nagrody w kategorii „Technologia Przyszłości”:

  • Statuetkę ufundowaną przez Przewodniczącego Sejmiku Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Zakładu Tworzyw Sztucznych „IZO-ERG” za laminat szklano-epoksydowy TSE-8.
  • Statuetkę ufundowaną przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  dla firmy Proenergetyka za elektrownię wiatrową opartą o turbiny pionowego obrotu.

Nagrody wręczono na uroczystej wieczornej gali inauguracyjnej.  Oficjalne gratulacje złożyli i wręczyli statuetki:  Pan Łukasz Bilski – Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii;  Pan dr. inż. Włodzimierz Grochal – Dyrektora ds. Nauki i Rozwoju Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Pan Mieczysław Gębski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Spotkania biznesowe

Na stoisku ŚCITT podczas trwania targów odbywały się spotkania biznesowe przygotowane i zaaranżowane przy stolikach o określonych godzinach. Firmy miały bowiem możliwość zarejestrowania swojego profilu, zgłoszenia potrzeb bądź oferty, tak by nasza instytucja mogła dobrać odpowiednich Partnerów i umówić spotkania.Drugi dzień XIIŚwiętokrzyskiej Giełdy Kooperacyjnej Nowych Technologii i Energii Odnawialnej upłynął pod znakiem Konferencji „Energetyczna Mapa Drogowa dla Województwa Świętokrzyskiego do 2050 r.” w której udział brało ponad 100 osób – zarówno prelegentów, słuchaczy jak i gości specjalnych wydarzenia. Swoją obecnością organizatorów konferencji zaszczyciło wiele znamienitych osobowości, w tym m.in. Pan Kazimierz Kotowski Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pan Piotr Żołądek Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pan prof. dr hab. Stanisław Adamczak Rektor Politechniki Świętokrzyskiej oraz Pani Bożena Staniak Wiceprezes Zarządu Targów Kielce, Dyrektor Ekonomiczny. Udział w konferencji brali także Dr inż. Włodzimierz Grochal, Dyrektor ds. nauki i rozwoju ŚCITT, Prof. dr inż. hab. Jan Popczyk – Realizator reformy elektroenergetyki, doradca Ministra L. Balcerowicza ds. całego kompleksu paliwowo-energetycznego, Członek Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji – Przewodniczący Zespołu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Wojciech Łukaszek – Dyrektor, Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji inwestycji – Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o., Dr Andrzej Kassenberg, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Anna Kucharczyk - Kierownik Oddziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojciech Stawiany – Ekspert, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej orazStanisław Szczepaniak- Właściciel Inwex Sp. z o.o. Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa. Podczas konferencji zaprezentowano możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej, plany w zakresie budowy biogazowi w Województwie Świętokrzyskim oraz zagadnienia dotyczące opracowanej dla Polski niskoemisyjnej mapy drogowej. Ważkim tematem konferencji były prezentacje dotyczące systemu wsparcia finansowego zielonej energii i efektywnego jej wykorzystania.

 

Partner Serach Forum 2013

W dniach 26-28.02.2013 roku odbyło się Partner Search Forum organizowane pod nazwą „XI Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej”, które towarzyszyło XI Targom Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia oraz XVI Międzynarodowym Targom Energetyki i Elektrotechniki ENEX. Celem Forum była promocja innowacyjnej myśli technologicznej, usług oraz produktów związanych z efektywnym wykorzystaniem energii (EWE) i odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy oferentami nowych rozwiązań technologicznych a ich potencjalnymi klientami. Jednym z elementów Forum były spotkania biznesowe firm zainteresowanych współpracą, umówione na podstawie uprzednio zgłoszonych profili działalności.

Forum towarzyszył konkurs „Technologia Przyszłości”, zorganizowany dla wystawców ENEX. Firmy miały możliwość zaprezentowania własnych produktów i usług. Komisja konkursowa oceniała złożone formularze zgłoszeniowe oraz bezpośrednio na każdym stosiku wystawowym odbyła się prezentacja usług/produktów. Jury przyznało dwie statuetki nagradzając: innowacyjną usługę – „kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego w branży fotowoltaicznej” firmy PV Lab Sp. z o.o.: innowacyjny produkt „czujnik wodoru oraz niektórych jego związków” zaprezentowany przez Instytut Tele i Radiotechniczny. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystego otwarcia Targów. Statuetki wręczyli Pan Włodzimierza Stępień Wiceprzewodniczący Sejmiku oraz Pan Andrzej Mochoń Prezes Targów Kielce.W drugim dniu Forum odbyła się konferencja pt. Bezpieczeństwo Energetyczne Regionu – samowystarczalna gmina, efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan drWłodzimierz Grochal, animator Kręgów EWE, który po powitaniu gości zaznaczył już na wstępie, iż gminy zainteresowane są korzystaniem z własnych źródeł energetycznych, głównie z dziedziny OZE, uwalniając się tym samym od źródeł konwencjonalnych. Odnawialne źródła energii są szansą dla rozwoju zarówno lokalnego, jak i krajowego. Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie prof. dr. inż. hab. Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który wygłosił referat pt. „Energetyka rozproszona a bezpieczeństwo regionu”, akcentując na samym początku, iż działania ŚCITT ukierunkowane są w stronę budowania tzw. nowej energetyki. Pan profesor zaznaczył, że w województwie świętokrzyskim istnieje duży potencjał w zakresie energii odnawialnej, w związku z czym woj. musi wykorzystać swoje najlepsze walory. Następnie Pan Romuald Boguszz Centrum Środowiska i Rozwoju w Warszawie próbował odpowiedzieć na pytanie, czy gminy w Europie mogą być samowystarczalne pod względem energetycznym? Zaprezentował 6 przykładów małych gmin z Austrii, które z powodzeniem wykorzystują odnawialne źródła energii stosując kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, biogazownie, turbiny wiatrowe.O tym czy gminy w Regionie Świętokrzyskim mogą być samowystarczalne uczestnicy mogli się przekonać słuchając wystąpień Panów Marcina Dwórznika i Jarosława Osiaka z Case-Doradcy Sp.z o.o., którzy przedstawili „Potencjał odnawialnych źródeł energii w regionie i możliwości wykorzystania” oraz wystąpienia Pana Wojciecha Łukaszka, który wygłosił referat na temat: „Gmina Tuczępy jako przykład rozwoju samowystarczalnej energetycznie gminy Regionu Świętokrzyskiego”. W drugiej części konferencji głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki (Pan Piotr Czopek Departament Energii Odnawialnej) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Pan Paweł Sulima) Konferencję zakończył blok prezentacji innowacyjnych technologii i ofert w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Swoje produkty i usługi zaprezentowało 8 firm.Uczestnicy Partner Search Forum przez trzy dni mieli możliwość zwiedzania Targów ENEX, gdzie prezentowany był najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany w wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji energii. Zakres branżowy targów obejmował między innymi biogaz, biopaliwa stałe (biomasa), energię słoneczną, wodną, jądrową, wiatrową i geotermalną.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.