ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Geotermia » Natura źródeł geotermalnych

 

 

Geotermia jest wykorzystaniem ciepła Ziemi przez odbiór energii z gruntu lub górotworu za pośrednictwem nośników energii wprowadzonych do otworu wiertniczego.

Ciepło zaliczane do zasobów geotermalnych charakteryzuje temperatura co najmniej 20°C. Zgodnie z pojęciem stopnia geotermicznego, definiowanego jako głębokość (mierzona w metrach), na której temperatura wzrasta o 10°C w stosunku do punktu początkowego, temperatura zmienia się w zależności od budowy geologicznej obszaru, rozwoju geotektonicznego, procesów chemicznych zachodzących w głębi Ziemi, bliskości zjawisk wulkanicznych oraz obecności wód wgłębnych. Średni stopień geotermiczny w Polsce wynosi około 33 m/1°C. Podobnie jak w innych krajach Europy, w Polsce występują głównie baseny sedymentacyjne, wypełnione wodami geotermalnymi o temperaturach od 20°C do około 90°C, których zasoby geotermalne wynoszą w przybliżeniu 2,9*1017J/km2.

Podstawowym sposobem pozyskiwania energii geotermalnej jest odbiór ciepła z wód geotermalnych, zawartych w porach, szczelinach, pęknięciach i uskokach skał skorupy ziemskiej. W Polsce za wody geotermalne (lub termalne) uznaje się wody podziemne o temperaturze powyżej 20°C (w literaturze światowej i w innych krajach przyjmuje się też 30°C). Wody te dzieli się na:

  • niskotemperaturowe (20°C - 35°C)
  • średniotemperaturowe (35°C - 80°C)
  • wysokotemperaturowe (80°C - 100°C)

Wraz ze wzrostem głębokości wody zawierają coraz więcej rozpuszczonych składników mineralnych, które określają mineralizację ogólną wody. Wodami mineralnymi określane są wody o mineralizacji ogólnej powyżej 1g/dm3. Wody o mineralizacji powyżej 35g/dm3 (średnie zasolenie wód oceanicznych) nazywane są solankami (zawierają zwykle prawie wyłącznie chlorki sodu i wapnia).

Energię geotermalną można ponadto pozyskiwać z suchych gorących skał za pośrednictwem sztucznie wprowadzonego krążącego medium. Takim medium może być woda lub inny płyn. Według badań geologów, suche gorące skały mogą stanowić grupę zasobów geotermalnych o największym potencjale. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że zasoby energii suchych gorących skał o temperaturze powyżej 1500 °C są trzykrotnie wyższe od zasobów węgla, ale ich eksploatacja stwarza szereg trudności technicznych.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.