ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » OZE/EWE w woj. Świętokrzyskim » MEW Bieleckie Młyny

 

 

W drugiej połowie września 2011 roku rozpoczęto eksploatację małej elektrowni wodnej w miejscowości Bieleckie Młyny w województwie świętokrzyskim. Obiekt jest zlokalizowany w km 24+620 rzeki Czarna Nida. Warto podkreślić, że ta elektrownia wodna jest wyposażona w pierwszą turbinę ślimakową całkowicie zaprojektowaną i wyprodukowaną w Polsce. Całość projektu została zrealizowana przez firmę Instytut OZE. Jest to 37 przepływowa hydroelektrownia funkcjonująca na terenie województwa świętokrzyskiego, która według klasyfikacji stosowanej przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych należy do grupy mikroelektrowni wodnych, o mocy nieprzekraczającej 100 kW.

                                         Rys.1. MEW Bieleckie Młyny – widok od wody dolnej.
                                                                   Źródło: Fot. Michał Lis

Sercem elektrowni jest hydrozespół składający się ze śruby Archimedesa o średnicy 2800 mm sprzężonej poprzez przekładnię zębatą i pasową z generatorem asynchronicznym o mocy 38 kW. Ślimacznica jest zawieszona po obu końcach na łożyskach w rynnie stalowej, pod kątem 22˚ w stosunku do poziomu. Oparcie dolnego łożyska turbiny stanowi stalowa belka zakotwiona w pionowych ścianach komory turbinowej. Turbina znajduje się poza budynkiem, w którym znajduje się generator, szafy sterownicze z zainstalowanym wyposażeniem elektrycznym oraz automatyką, parametrów takich jak: poziom wody, spad, a także podstawowe parametry elektryczne. W skład elektrowni wodnej wchodzi ponadto jaz betonowy z drewnianymi szandorami, a także przewał kamienny. Umożliwia on uzyskanie piętrzenia o wartości 1,5 m. Spiętrzona woda kierowana poprzez odkryty kanał doprowadzający do komory turbinowej. Ujęcie wody wyposażone jest w kratę służącą wychwytywaniu niesionych przez wodę zanieczyszczeń w postaci konarów drzew, gałęzi, butelek i innych odpadów. Zamierzony przepływ wody przez turbinę wynosi maksymalnie 3,2 m3/s. Natomiast przepływ nienaruszalny jest utrzymany na minimalnym poziomie 0,34 m3/s i jest realizowany poprzez stałą szczelinę w przewale kamiennym. Wyprodukowana energia elektryczna jest następnie poprzez stację transformatorową wprowadzana do sieci energetycznej.

 

                                                 Rys.2 Plan MEW w Bieleckich Młynach

                                                                   Źródło: Instytut OZE

Parametry elektrowni oraz potencjał hydroenergetyczny rzeki pozwala w rezultacie na wyprodukowanie około 170 000 kWh energii elektrycznej w ciągu roku. Taka ilość energii pozwoli zasilić ponad 100 gospodarstw domowych i stanowi ekwiwalent około 80 ton węgla kamiennego, zużytego w konwencjonalnej elektrowni cieplnej. Dzięki zastosowaniu śruby Archimedesa możliwe jest energetyczne wykorzystanie rzeki o małym spadzie i przepływie, na której stosowanie tradycyjnych turbin nie gwarantuje opłacalności ekonomicznej. Turbina Archimedesa cechuje się bowiem wysoką sprawnością przy mniejszych przepływach wody, przy których turbiny Kaplana czy Francisa nie mogą pracować. Dysponuje ona niemal maksymalną sprawnością już przy 1/3 przepływu nominalnego. Mała elektrownia Wodna w Bieleckich Młynach nie tylko produkuje czystą energię, przyczyniając się do redukcji zanieczyszczeń powietrza, ale także pozytywnie wpływa na lokalne warunki hydrologiczne poprzez podnoszenie poziomu wód gruntowych na obszarze powyżej progu. Zwiększenie tzw. małej retencji przyczynia się do poprawy bioróżnorodności, a także minimalizuje negatywne skutki suszy, które są szczególnie dotkliwe dla rolnictwa. Elektrownia wodna zmniejsza ponadto erozję denną powyżej progu. Ze względu na obowiązki wynikające z zapisów pozwolenia wodno prawnego, właściciel jest zobowiązany do regularnego utrzymania w dobrym stanie koryta rzeki w obrębie obiektu oraz w jego najbliższej okolicy. Działania te przyczyniają się miedzy innymi do zachowania drożności koryta oraz zabezpieczenia skarp, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zalania przez rzekę okolicznych terenów podczas wezbrań. MEW w Bieleckich Młynach spełnia również funkcję rzecznego odkurzacza, który wyłapuje niesione z nurtem odpady antropogeniczne. Na terenie kraju znajduje się 765 tego elektrowni wodnych, co przekłada się na wykorzystanie technicznego potencjału hydroenergetycznego w 17%. Pod tym względem Polska plasuje się zdecydowanie poniżej średniej europejskiej, gdzie jest on wykorzystywany w 43% Ze względu na fakt, że możliwy do wykorzystania potencjał energii wody w Polsce dostępny jest przede wszystkim na niewielkich rzekach, w kolejnych latach będzie następował dynamiczny rozwój sektora mikro i małych elektrowni wodnych.

 

ŁącznaW drugiej połowie września 2011 roku
rozpoczęto eksploW drugiej połowie września 2011 roku
rozpoczęto eksploatację małej elektrowni
wodnej w miejscowości Bieleckie Młyny
w województwie świętokrzyskim. Obiekt
jest zlokalizowany w km 24+620 rzeki
Czarna Nida. Warto podkreślić, że ta
elektrownia wodna jest wyposażona
w pierwszą turbinę ślimakową całkowicie
zaprojektowaną i wyprodukowaną
w Polsce. Całość projektu została
zrealizowana przez firmę Instytut OZE.
Jest to 37 przepływowa hydroelektrownia
funkcjonująca na terenie województwa
świętokrzyskiego, która według
klasyfikacji stosowanej przez
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni
Wodnych należy do grupy
mikroelektrowni wodnych, o mocy nieprzekraczającej 100 kW.atację małej elektrowni
wodnej w miejscowości Bieleckie Młyny
w województwie świętokrzyskim. Obiekt
jest zlokalizowany wW drugiej połowie września 2011 roku
rozpoczęto eksploatację małej elektrowni
wodnej w miejscowości Bieleckie Młyny
w województwie świętokrzyskim. Obiekt
jest zlokalizowany w km 24+620 rzeki
Czarna Nida. Warto podkreślić, że ta
elektrownia wodna jest wyposażona
w pierwszą turbinę ślimakową całkowicie
zaprojektowaną i wyprodukowaną
w Polsce. Całość projektu została
zrealizowana przez firmę Instytut OZE.
Jest to 37 przepływowa hydroelektrownia
funkcjonująca na terenie województwa
świętokrzyskiego, która według
klasyfikacji stosowanej przez
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni
Wodnych należy do grupy
mikroelektrowni wodnych, o mocy nieprzekraczającej 100 kW. km 24+620 rzeki
Czarna Nida. Warto podkreślić, że ta
elektrownia wodna jest wyposażona
w pierwszą turbinę ślimakową całkowicie
zaprojektowaną i wyprodukowaną
w Polsce. Całość projektu została
zrealizowana przez firmę Instytut OZE.
Jest to 37 przepływowa hydroelektrownia
funkcjonująca na terenie województwa
świętokrzyskiego, która według
klasyfikacji stosowanej przez
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni
Wodnych należy do grupy
mikroelektrowni wodnych, o mocy nieprzekraczającej 100 kW. moc [MW]

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.