ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Energia Wodna » Mała energetyka wodna w Polsce

 

 

Początki wykorzystania energii rzek na ziemiach polskich datuje się na wiek XI. Przez stulecia była ona wykorzystywana do napędzania młynów, kaszarni, foluszy i hamerni, natomiast z końcem lat 90. XIX wieku na obecnym terenie Polski powstały pierwsze elektrownie wodne: w Nowogrodzie Bobrzańskim na rzece Bóbr (1894), elektrownia Struga na rzece Słupi (1896) oraz elektrownia Kamienna na rzece Drawie (1899). Głównym czynnikiem warunkującym rozwój energetyki wodnej w tym okresie był podział Polski pomiędzy zaborców. W na terenach Pomorza, Wielkopolski, Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej należących Rzeszy Niemieckiej postępowały liczne elektrownie wodne. W Galicji pomimo braku większych inwestycji prowadzono liczne prace planistyczne, na podstawie których wytypowano zalecane lokalizacje pod budowę elektrowni i zbiorników wodnych. Natomiast na terenie zaboru rosyjskiego wykorzystanie potencjału rzek zachodziło najwolniej, między innymi ze względu na uwarunkowania hydrograficzne oraz politykę gospodarczą i polityczną Rosji. Okres międzywojenny przyniósł Polsce szereg inwestycji, kiedy to zostały uruchomione między innymi elektrowni wodne Gródek i Żur. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej powstawały głównie duże elektrownie zbiornikowe i  szczytowo-pompowe. Te ostatnie miały za zadanie akumulację nadwyżek energii elektrycznej, produkowanej przez elektrownie cieplne cechujące się niskim stopniem regulacji. Na lata 1961-1971 przypada okres najbardziej dynamicznego rozwoju państwowej energetyki wodnej w Polsce, kiedy to podwojeniu uległa łączna moc zainstalowana w obiektach pracujących na dopływie naturalnym. Równolegle następowała systematyczna degradacja prywatnych elektrowni i siłowni wodnych. Po roku 1983 nastąpił zastój branży, który został przełamany w 1997 roku uruchomieniem zespołu zbiorników Czorsztyn-Niedzica. W ostatnich latach największe inwestycje realizowane są głównie przez gospodarkę wodną i obejmują one obiekty o mocach instalowanych do 10 MW. Przeprowadzane są również liczne modernizacje elektrowni, dzięki którym możliwe jest zwiększanie ich mocy. Jednakże  generalnie obecne uwarunkowania polityczno-społeczne nie sprzyjają rozwojowi branży. Pomimo naglącej potrzeby budowy nowych mocy wytwórczych, ze względu na konieczność wywiązania się przez Polskę z unijnych zobowiązań, dotyczących rozwoju OZE oraz ryzyka blackout-u na skutek odłączania wyeksploatowanych elektrowni cieplnych, nowe inwestycje są blokowane przez liczne organizacje środowiskowe oraz zaostrzone normy ochrony środowiska przyrodniczego.

 • 1925 - 1935 r.8100 obiektów ( w tym młyny, tartaki, kaszarnie, elektrownie) - szacunki mówią o 25 tyś. piętrzeń
 • 1953 r. 7230 obiektów (6330 w eksploatacji) (A. Hoffman, M. Hoffman,1962, Kataster technicznych zasobów sił wodnych w Polsce)
 • 1982 r. 2131 obiektów ( 300 w eksploatacji ) + 863 potencjalnych miejsc instalacji na istniejących lub planowanych obiektach hydrotechnicznych 1026 lokalizacji o potencjale 1 000 GWh/a ( 200 MW ) zalecenia rewitalizacji istniejących elektrowni lub budowy nowych obiektów ( < 5MW )

Rozporządzenie nr 184 - Prezesa Rady Ministrów – generała Wojciecha Jaruzelskiego - zezwolenie na uruchomienie MEW przez osoby prywatne

 • 2006 r. 676 MEW ( <10 MW ) o łącznej mocy 270 MW, od roku 1983 przybyło 370 obiektów o łącznej mocy około 120 MW
 • 2014 r. 781 Elektrowni Wodnych ( URE 31.03.2014 r )

  Prognoza rozwoju elektrowni wodnych do roku 2050

  Typ

  Wielkość
  (moc zainstalowana)

  Orientacyjna ilość
  (szt.)

  Moc zainstalowana (MW)

  Szacowana produkcja w 2050
  (GWh/rok)

  Piko-EW

  do 10kW

  6175

  43

  205

  Nano-EW

  do 40/60 kW

  2240

  67

  320

  Mikro-EW

  do 300kW

  1120

  190

  900

  Mini-EW

  do 1MW

  300

  165

  650

  Małe-EW

  do 5 MW

  120

  240

  925

  Małe-EW (EU)

  do 10 MW

  20

  145

  575

  RAZEM:

  9 975

  850

  3 575

  Źródło: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

   

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.