ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Wydarzenia » Dni informacyjne Zarządzanie zasobami /surowcami

 

 

16.09.2014 - „Targi Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego”

W dniu 16.09.2014 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyły się „Targi Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego”, które składały się z części konferencyjnej, paneli dyskusyjnych oraz towarzyszącej im prezentacji stoisk wystawienniczo-informacyjnych. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii przygotowało jeden z paneli dyskusyjnych, gdzie ekspert ŚCITT zaprezentował zagadnienia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej w woj. świętokrzyskim przy wykorzystaniu lokalnych zasobów surowcowych. Pan Michał Kubecki swoje wystąpienie rozpoczął od zaprezentowania rynku energii elektrycznej i kierunków ewolucji  energetycznej.  Uczestnicy mieli okazję porównać wielkość produkcji energii zielonej na przestrzeni lat 2005 – 2012. W kolejnej części spotkania prelegent  przybliżył uczestnikom potencjał poszczególnych zasobów OZE w woj. świętokrzyskim  oraz przykłady dobrych praktyk. Jako pierwszą zaprezentował technologię produkcji biogazu odnosząc się do analizy dostępności substratów. Następnie przedstawił energię wodną w ujęciu polskiej energetyki wodnej na tle krajów UE. Uczestnikom pokazano Mapę Restro Hydro, która zawiera dane na temat obiektów wykorzystujących energię wodną. Na przykładzie gminy Bejsce przedstawiono inwentaryzację obszarów pod kątem możliwości zastosowania fotowoltaiki. Jako ostatnia technologia pojawiła się energetyka wiatrowa. Uczestnikom spotkania przedstawiono postęp technologiczny elektrowni wiatrowych, a także wybrane korzyści płynące z ich zastosowania.  W końcowej części wystąpienia przedstawiono  perspektywy rozwoju na najbliższe lata oraz źródła finansowania. Prelekcję zakończyła dyskusja, w której głos zabrał Pan Włodzimierz Grochal -  Dyrektor ds. nauki i rozwoju ŚCITT, Pan Józef Zuwała  – Wójt gminy Bejsc oraz Pan Artura Pawelec właściciel firmy Rynkowa Agencja Świętokrzyska.

 

 

04.03.2014 -  „Biogazownia Przemyślany Wybór”

W dniu 04.03.2014 odbyły się warsztaty szkoleniowo-informacyjne na temat realizacji  inwestycji w biogazownie połączonych z dniem informacyjnym Kręgu EWE w zakresie zarządzania zasobami/surowcami. Tematyka obejmowała zakres technologii, kosztów, procedur oraz kwestii prawno-środowiskowych, związanych z realizacją inwestycji lub wpływających na ten proces koncentrując się na fazie przed inwestycyjnej projektu.Dużą uwagę poświęcono na kwestie uzgodnień koncepcji projektu z samorządami i społecznością lokalną, w tym na roli jaką przedstawiciele samorządów mogą w tym procesie odegrać, również w perspektywie przeciwdziałania protestom społecznym oraz budowania społecznej akceptacji w regionach o wysokim potencjale inwestycyjnym w zakresie biogazowni.Uczestnicy obejrzeli również kilkuminutowy firm ukazujący ideę funkcjonowania biogazowni, historię rozwoju technologii, jej zalety, także zagrożenia z nią związane. Ekspert ŚCITT przedstawił zagadnienia dotyczące oceny potencjału energetycznego województwa świętokrzyskiego oraz możliwości wykorzystania zasobów na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu. Dzień informacyjny zorganizowany został w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV ETAP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaprezentowano następujące zagadnienia:

* Warsztaty szkoleniowo – informacyjne „Biogazownia przemyślany wybór” – Andrzej Kassenberg.

* Podstawowe informacje na temat technologii  wytwarzania biogazu rolniczego – Andrzej Curkowski ( Instytut Energetyki Odnawialnej )

* Ocena zasobów do produkcji biogazu oraz areału potrzebnego do pozyskania odpowiedniej ilości substratów i zagospodarowania masy pofermentacyjnej – Andrzej Curkowski ( Instytut Energetyki Odnawialnej )

* Kryteria wyboru optymalnej lokalizacji biogazowni wg. bazy danych Inwestycji biogazowych IEO – Andrzej Curkowski ( Instytut Energetyki Odnawialnej )

* Preferencje inwestorów i aktualny rynek realizowanych projektów inwestycyjnych
w Polsce – Andrzej Curkowski ( Instytut Energetyki Odnawialnej )

* Udział społeczności lokalnej w procesie inwestycyjnym – źródła konfliktów i sposoby rozwiązań – Anna Haładyj, Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem KUL.

 

30.08.2013 – „Praktyczne możliwości wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych”

W dniu 30.08.2013 r. odbył się dzień informacyjny w zakresie zarzadzania zasobami/surowcami  na temat na temat praktycznych możliwości wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych. Spotkanie poprowadził Pan dr. inż. Krzysztof Czajka, który w swojej prezentacji omówił następujące zagadnienia:

  • tworzywa sztuczne na świecie i w Polsce,
  • wybrane możliwości zastosowania tworzyw sztucznych,
  • odpady z tworzyw sztucznych i miejsca ich wytwarzania,
  • jak postępować z odpadami i jak można je zagospodarować,
  • wybrane metody zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa.

 

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.