ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Wydarzenia » Dni informacyjne Zarządzania Energią

 

 

11.06.2014 – „Efektywność Energetyczna w branży Uzdrowiskowej”

11 czerwca 2014 r. w Sanatorium „Marconi” w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie Klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie”, na którym gościł Lider Kręgu Efektywne Wykorzystanie Energii. W ramach dnia informacyjnego dotyczącego zarządzania energią Pani Monika Dorosz przedstawiła zagadnienia związane z efektywnością energetyczną i zarządzaniem energią w przedsiębiorstwie. Na bazie wyników prowadzanych przez ŚCITT usług przeglądu energetycznego uczestnicy mogli usłyszeć w jaki sposób obniżyć koszty energii. Przykłady wskazywały, że dokonując prostych działań bezkosztowych lub niskonakładowych można oszczędzić około 5% rocznych wydatków na energię. Ponadto uczestnicy usłyszeli, że planując inwestycje związane z wprowadzeniem w firmie odnawialnych źródeł energii lub innych działań inwestycyjnych na rzecz efektywności energetycznej należy rozpocząć od diagnozy wielkości i charakterystyki zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Temat przeglądów energetycznych był także odpowiedzią na plany inwestycyjne OZE i EWE firmz branży uzdrowiskowej.Dzień informacyjny w zakresie zarządzania energią organizowany był w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

30.05.2014 – „Zarządzanie energią z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii”

W dniu 30 maja 2014 r odbył się dzień informacyjny w zakresie zarządzania energią. Tematem przewodnim było zarządzanie energią z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. Uczestników spotkania powitał gospodarz miejsca Pan Ryszard Nosowicza – Prezes Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego, w siedzibie której odbył się dzień informacyjny.  W tematykę zagadnień OZE i EWE wprowadził uczestników Pan Włodzimierz Grochal – Animator Kręgu EWE, dyrektor ds. nauki i rozwoju ŚCITT. Odbiorcy mieli okazję wysłuchać szerokiego referatu nt. systemów fotowoltaicznych. Prezentacja ujmowała zagadnienia w sposób bardzo praktyczny, odnosząc się również do najczęściej popełnianych błędów przy budowie instalacji. W kolejnym referencie prezentowano zagadnienia mikrobiogazowni oraz kogeneracji. Pierwszy blok tematycznych kończyła prezentacja nt. zagadnień związanych z możliwościami obniżania kosztów energii w firmach. W drugiej części zainteresowanie wzbudziła prezentacja Pana Grzegorza Orawiec – Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i nowej perspektywy finansowej.  Uwieńczeniem dnia był pokaz możliwości druku 3D.

 

 

29.01.2014 -„Możliwości rozwoju mikroinstalacji i ich wpływ na efektywne wykorzystanie energii”

W dniu 29.01.2014 r. odbył się dzień informacyjny w zakresie zarządzania energią  pn.: „Możliwości rozwoju mikroinstalacji i ich wpływ na efektywne wykorzystanie energii”.Spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z możliwościami wykorzystania mikroinstalacji w energetyce wodnej, wiatrowej i fotowoltaicznej. Omówiono obecne zasoby instalacji w województwie świętokrzyskim, również na tle kraju. Odniesiono się także do barier rozwoju OZE, które jak stwierdzono nie wnikają na pewno z braku zasobów. Posiadane analizy pokazują bowiem, że potencjał OZE w naszym województwie jest znaczny. Gmina Bejsce jako pierwsza w regionie, do określenia dokładnych danych zastosuje narzędzie geoinformatyczne. Pozwolą one dokładnie określić nasłonecznienie na dachach z wyliczeniem szacowanej mocy. Podobne programy można wykorzystać  do określenia potencjału energetyki wiatrowej. Szczegółowo zaprezentowano potencjał energetyki wodnej. W województwie świętokrzyskim mamy 1214 jazów piętrzących przy czym stopień wykorzystania jest na poziome 3,1% (Polska 17%). W ostatnich dwóch latach powstały 4 nowe instalacje w energetyce wodnej. Na koniec odniesiono się do planowanego systemu wsparcia  dla energetyki odnawialnej. Zagadnienia przedstawił pan Michał Kubecki Prezes Zarządu Instytutu OZE, który w 2012 r. otrzymał tytuł Lidera Generacji Rozproszonej.

 

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.