ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Krąg Innowacji » Co to jest Krąg Innowacji?

 

 

 Krąg „Efektywne Wykorzystanie Energii” tworzy platformę współpracy przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego na rzecz efektywnego wykorzystania energii w gospodarce w województwie świętokrzyskim. Krąg EWE z jednej strony skupia swoje inicjatywy na przedsiębiorstwach prowadzących energochłonne działalności gospodarcze, przedsiębiorstwach działających w sektorach cechujących się wysoką presją cenową na rynkach międzynarodowych oraz na przedsiębiorstwach eko-świadomych. Z drugiej strony wspiera rozwój nowych form kooperacji między podmiotami na rynku OZE. Oprócz działania promocyjno-informacyjnego, krąg organizuje szkolenia i doradztwo, prowadzi audyty strategiczno-energetyczne i zapewnia wsparcie doradcze projektów inwestycyjnych w dziedzinie OZE i EWE.

Celem bezpośrednim powołania Kręgu „Efektywne Wykorzystanie Energii” jest integrowanie działań instytucji, organizacji, samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk działających w Regionie Świętokrzyskim w obszarze efektywności energetycznej. Misją Kręgu EWE jest popularyzacja tematyki efektywnego wykorzystania energii wśród przedstawicieli środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego. Krąg EWE stawia na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez optymalizację wykorzystania energii, a przez to zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania. Jednocześnie korzysta z potencjału sektora rolnictwa do kreowania nowych działalności w zakresie OZE, w szczególności dotyczących wykorzystania biomasy i biogazu. Krąg EWE dąży do kreowania nowych rozwiązań w zakresie energii rozproszonej, w tym systemów hybrydowych dla obszarów o niekorzystnych warunkach.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.  jako lider i koordynator Kręgu EWE jest odpowiedzialny za rozwój instytucjonalny, w tym za wspieranie rozwoju kompetencji partnerów Kręgu EWE i zapewnienie bieżącej wymiany informacji między uczestnikami, za identyfikowanie możliwości inicjowania projektów pilotażowych i pokazowych oraz za promowanie procesów OZE i EWE wśród grup docelowych.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.