ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » OZE/EWE w woj. Świętokrzyskim » Biogazownia Piekoszów

 

 

 

Rys.1.Komory fermentacyjne, zasobnik na kiszonkę, silos magazynowy na treść żołądków,
         zbiornik mieszający oraz hala rozładunkowa
.
 
                                                Źródło: Instytut OZE
 
 
23 sierpnia 2012 roku w podkieleckiej miejscowości Piekoszów w województwie świętokrzyskim została oddana do użytku biogazownia rolniczo-utylizacyjna, służąca do uzyskiwania, oczyszczania i przetwarzania biogazu przy wykorzystaniu substratów biodegradowalnych. Przetwarzane są w niej odpady poubojowe z pobliskiego zakładu przetwórstwa mięsnego, odpady z hodowli zwierzęcej oraz nadwyżki upraw energetycznych z okolicznych gospodarstw rolnych, takie jak: odpady poubojowe miękkie, krew, treści jelit i żołądków, gnojowica świńska oraz kiszonka kukurydzy – łącznie 22 210 ton/rok.
 
Każdy z substratów jest transportowany na teren biogazowni odpowiednim sprzętem uniemożliwiającym wydostawanie się przewożonego substratu oraz w przypadku tych substratów gdzie będzie to konieczne, również zapachu. Substrat zielony jest magazynowany w silosie przejazdowym i zakiszany pod przykryciem z folii w sposób identyczny jak robi się to na paszę dla zwierząt. Gotowa kiszonka jest dostarczana do zasobnika, bezpośrednio z którego zostanie podana do komór fermentacyjnych. Zasobnik jest napełniany raz lub dwa razy dziennie za pomocą ładowarki. Rozładunek gnojowicy jest prowadzony bezpośrednio z beczkowozów za pośrednictwem szczelnego układu hydraulicznego do zbiorników buforowych. Od tej chwili surowa gnojowica nie ma styczności ze środowiskiem zewnętrznym podczas całego procesu przetwarzania w biogazowni. Z kolei odpady
poubojowe oraz zawartość przewodu pokarmowego wprowadzane są do systemu podawczego za pomocą podajnika ślimakowego, znajdującego się w hali rozładunkowej. Są one rozdrabniane i upłynniane, a potem kierowane do higienizatora, w którym ulegają ogrzewaniu w temperaturze 70 °C przez jedną godzinę. Następnie wraz z pozostałymi substratami trafiają do zbiornika mieszającego, z którego są dozowane do komór fermentacyjnych.
 
 
Biogaz produkowany jest na zasadzie fermentacji beztlenowej. Zachodzi ona w komorach fermentacyjnych, które są najbardziej charakterystycznymi budowlami takiej inwestycji. Każda komora jest zbudowana jako zbiornik żelbetowy okrągły, posadowiona na żelbetowej płycie. Komory budowane są z betonów wodo i gazoszczelnych zabezpieczonych specjalnymi substancjami wewnątrz, ocieplone i obłożone blachą na zewnątrz. Dzięki pokryciu ich dachem dwumembranowym są one całkowicie szczelne. W komorach wsad jest mieszany za pomocą mieszadeł i podgrzewany z wykorzystaniem energii uzyskiwanej w procesie spalania biogazu. Biogaz wydziela się z powierzchni fermentującego substratu i magazynuje pod pokrywą dachu dwumembranowego. Biogaz jest mieszaniną w ok. 60% metanu oraz azotu i innych gazów śladowych. Następnie zostaje on odwodniony, oczyszczony i szczelnym układem rur gazowych jest transportowany do modułu kogeneracyjnego. Moduł ten składa się z silnika spalinowego oraz sprzężonego z nim generatora elektrycznego. Znajduje się on w specjalnie do tego celu przeznaczonym kontenerze. Finalnym efektem pracy biogazowni o mocy 0,8 MWel i 0,8 MWth jest produkcja energii elektrycznej, pochodzącej z generatora prądotwórczego oraz cieplnej pochodzącej z chłodzenia kogeneratora. Rocznie ta biogazownia jest w stanie wyprodukować ok. 6 300 MWh energii elektrycznej i podobną ilość energii cieplnej. Ta energia wystarczy, aby non stop, przez cały rok zasilać blisko 12 000 żarówek o mocy 60 W każda i zapewnić całoroczne zapotrzebowanie na energię cieplną dla ok. 170 średniej wielkości domów jednorodzinnych.
 
Całkowicie przefermentowane i uspokojone substraty trafiają do separatora w którym zostaje on podzielony na dwie frakcje – frakcję stałą gromadzoną w silosie oraz frakcję płynną o zawartości suchej masy ok. 4 %. Jest ona gromadzona w zbiornikach żelbetowych pokrytych dachem ze specjalnej folii. W okresach do tego przeznaczonych poferment płynny jest wywożony z wykorzystaniem beczek asenizacyjnych, wyposażonych w przystawkę z wężami wleczonymi, napędzanymi przez ciągniki rolnicze. Wykorzystywany jest on do nawożenia pól uprawnych przeznaczonych do produkcji substratu zielonego do biogazowni. Również poferment stały zostanie wykorzystany jako nawóz. Ma on dobre właściwości nawozowe, dzięki wstępnemu rozkładowi biologicznemu podczas fermentacji, w związku z czym jest łatwo przyswajalny przez rośliny i nie powoduje zachwaszczenia gleby.
 
Biogazownia jest inwestycją proekologiczną, kwalifikowaną jako odnawialne źródło energii charakteryzujące się zerową emisją CO2 oraz umożliwiającą zmniejszenie emisji metanu do atmosfery. Zerowa emisja CO2 wynika z faktu iż przy spalaniu energetycznym biogazu powstaje taka ilość CO2 jaką pochłoną rośliny lub zwierzęta, których pochodną są substraty stosowane do produkcji biogazu.
 
Biogazownia w Piekoszowie stanowi wzorcowy przykład instalacji służącej do racjonalnego gospodarowania zbędnymi odpadami przemysłu spożywczego, rolnego oraz nadwyżkami płodów rolnych. Wyprodukowane w oparciu o przedstawione substraty ciepło i energia elektryczna są wykorzystywane w zlokalizowanym w sąsiedztwie zakładzie mięsnym, a w przyszłości będą także zasilać budynki pobliskiej strefy ekonomicznej. Natomiast nadwyżki energii elektrycznej sprzedawane są lokalnemu dystrybutorowi energii. Energetyczne wykorzystanie biogazu obejmuje zarówno produkcję energii elektrycznej, jak i wykorzystanie ciepła odpadowego, wytwarzanego przez silnik, sprężaną mieszankę gazową, olej  smarujący i spaliny. Zastosowany system CHP ma sprawność całkowitą równą 85,1%. Energia elektryczna generowana jest ze sprawnością 42,8%, natomiast cieplna ze sprawnością 42,3% Takie podejście znacząco zwiększa efektywność energetyczną całego przedsięwzięcia.
 
 

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.